Statens vegvesen og Oslo kommune fjerner midlertidig adgangen for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus.

Vegvesenet stenger Ring 1 mens ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen gjennomføres. Stengingen av Ring 1 vil føre til økt trafikk på det øvrige vegnettet, og det er behov for å legge bedre til rette for framkommeligheten for kollektivtrafikken.

Fra 6. mai vil det ikke lenger være tillat for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på vegnettet i Oslo og Akershus. Det gjelder både kommunale veger, riks- og europaveger. Forbudet som blir gjeldene på både statlige og kommunale veger innføres som ett av flere tiltak for å legge til rette for kollektivtrafikken når Ring 1-tunnelene stenger 1. juli.
Fra 6. mai vil det ikke lenger være tillat for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på vegnettet i Oslo og Akershus. Det gjelder både kommunale veger, riks- og europaveger. Forbudet som blir gjeldene på både statlige og kommunale veger innføres som ett av flere tiltak for å legge til rette for kollektivtrafikken når Ring 1-tunnelene stenger 1. juli. Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen

Elbilfordelen fjernes midlertidig

Statens vegvesen og Oslo kommune vil derfor midlertidig fjerne adgangen for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus i perioden tunnelene er stengt.

Fra 6. mai vil ikke lenger elbilene ha lov til å kjøre i kollektivfeltene og må kjøre i de andre feltene sammen med øvrig trafikk. Det midlertidige forbudet vil gjelde hele døgnet uavhengig av om det er passasjerer i bilen eller ikke.

-Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfeltene. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk, i Statens vegvesen Halvard Gavelstad.

 

Omskiltingen på riks- og europaveger i Oslo og Akershus skjer i perioden 6.-7. mai.
Omskilting på de kommunale vegene vil starte samtidig og være ferdig innen 1. juli.
Skiltene gjelder fra den dagen de er satt opp.

-Det er viktig å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken og en enhetlig regulering av kollektivfeltene på tvers av statlig og kommunal veg. Derfor velger også Oslo kommune å fjerne muligheten for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på de kommunale vegene, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten.

For kollektivtrafikken og de reisende vil dette bety en bedre og mer forutsigbar hverdag.

-Vår jobb er å sørge for at folk kommer seg fram, og dette tiltaket er avgjørende for å sikre et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud, sier plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.

Før tunnelene stenger

Tiltaket settes i gang en tid før selve stengingen av Ring 1 slik at det vil være tid til å gjøre eventuelle justeringer før tunnelarbeidene starter. Midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og for å få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

-Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier prosjektleder trafikk, Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Skilting og informasjon

Statens vegvesen vil skilte stengt Ring 1 på alle hovedveger inn mot sentrum. I tillegg brukes friteksttavler for å ytterligere å informere bilistene. God skilting og informasjon skal bidra til at færre kjører feil og må snu inne i sentrum.

For ytterligere informasjon

Statens vegvesen

Halvard Gavelstad
Prosjektleder trafikk
halvard.gavelstad@vegvesen.no
926 64 092

Oslo kommune Bymiljøetaten


Pressevakt: 948 74 956

Ruter

presse@ruter.no
Pressevakt: 400 01 518

Se også:

Aktuelt for fylke(r): Oslo