Innsnevring til ett felt i hver retning på E18 i Sjølystlokket. Det vil føre til køer og trafikale utfordringer på en av Norges mest trafikerte veger

På morgenen lørdag 8. juli starter hovedfase 2 av prosjektet oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo. Dette er fasen som sterkest berører trafikken på og i tilknytning til E18. Dette er fasen der vi skal skifte ut rørkulverten for Hoffselva som krysser E18 på tvers inne i Sjølystlokket.

Døgnkontinuerlig

For å gjøre denne fasen så kort som mulig redusere ulempene for trafikantene i størst mulig grad vil denne fasen pågå døgnkontinuerlig. Det er også en av årsakene til at vi gjennomfører disse arbeidene på sommeren i fellesferien. Fasen vil pågå frem til midten av august før vi går over i hovedfase 3.

Ett kjørefelt i hver retning gjennom Sjølystlokket

Morgenen 8. juli snevres E18 i Sjølystlokket inn til ett felt i hver retning. Slik vil situasjonen være frem til ca. midten av august. I samme perioden starter vi også opp arbeidene i Bygdøylokket. Konsekvensene blir nedsatt hastighet og redusert fremkommelighet. Fra ca midten av august vil vi åpne enda ett kjørefelt i hver retning. Vi forventer da en økning i kapasitet og en noe bedret fremkommelighet til tross for fortsatt innsnevringer og nedsatt hastighet.

Fase 2 Uke 27 til uke 33
Ett kjørefelt åpent i østgående retning på E18
To felter åpne i vestgående retning på E18
I denne perioden blir det fortsatt redusert kapasitet på E18.
Fase 2 Uke 27 til uke 33 Ett kjørefelt åpent i østgående retning på E18 To felter åpne i vestgående retning på E18 I denne perioden blir det fortsatt redusert kapasitet på E18.

Pårampe østgående stenges

Som følge av arbeidene inne i Sjølystlokket er vi nødt til å stenge pårampen fra Skøyen i østgående retning. Trafikk fra Skøyen som skal østover på E18 må kjøre om krysset på Vækerø og snu der. Pårampen vil være stengt frem til midten av august.

All trafikk fra Skøyen som skal østover på E18 må kjøre om krysset på Vækerø og snu der. Gjelder ikke busser. Pårampen vil være stengt frem til midten av august.
All trafikk fra Skøyen som skal østover på E18 må kjøre om krysset på Vækerø og snu der. Gjelder ikke busser. Pårampen vil være stengt frem til midten av august. Illustrasjon: Statens vegvesen

Nytt kjøremønster for syklistene

8. juli er også datoen vi legger om kjøremønsteret for syklistene. Vi legger om gang- og sykkelvegen rett sør for Sjølystlokket. Dette for å gjøre plass til å skifte ut rørkulverten til Hoffselva. Omkjøringen er skiltet fra begge retninger.

I perioden juli til oktober vil det være midlertidig omkjøring for syklister. Omkjøringen gjøres som følge av arbeidene med ny rørkulvert for Hoffselva.
I perioden juli til oktober vil det være midlertidig omkjøring for syklister. Omkjøringen gjøres som følge av arbeidene med ny rørkulvert for Hoffselva. Illustrasjon: Statens vegvesen

Støyende arbeider fra helgen 8. og 9. juli

Fra helgen 8.-9. juli og fram til starten av september vil det pågå støyende arbeider døgnkontinuerlig i Bygdøylokket.

Statens vegvesen beklager ulempene arbeidene medfører.

Les mer om prosjektet på vegvesen.no/tunnleleroslo

Følg oss på facebook.com/oslotunneler

For ytterligere informasjon:

Kontakt
Øyvind Sæther
Byggeleder

977 42 974

Aktuelt for fylke(r): Oslo