Fra 1. september og ut oktober tidsrommet 20.30-06.00 vil det foregå støyende nattarbeider i Sjølystlokket på E18 i Oslo.

Vi skal reparere betongkonstruksjonen, gjøre arbeider på vegbanen og skifte ut viktig og nødvendig infrastruktur inne i tunnelen. En del av disse arbeidene vil skape støy som kan oppfattes sjenerende.

Fra i morgen 1. september vil det være åpent for trafikk i to felt i hver retning gjennom Sjølystlokket.

Denne fasen vil vare ut oktober måned.

Les mer om prosjektet

Kontakt:
Erik Larsstuen
Kommunikasjonsrådgiver
958 42 248

Hanne B. Haldorsen
Teknisk byggeleder
949 80 818

Aktuelt for fylke(r): Oslo