Varsel om støyende nattarbeider i Bygdøylokket fra 24. august.
 
Vi skal meisle og reparere betong. Arbeidene vil foregå i tidsrommet 22.00-09.00 alle dager.
 
Arbeidene krever stengt E18, derfor utføres arbeidene på natt. Trafikken ledes over lokket via rampesystemet.
 
Varselet har en varighet på to uker.
Aktuelt for fylke(r): Oslo