Statens vegvesen har innstilt Veidekke Entreprenør AS som totalleverandør for ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandtunnelen.

Statens vegvesen lyste ut konkurransen om ombygging av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandtunnelen november 2022.

Ring 1 Hammersborgtunnelen her illustrert sammen med en modell av nytt regjeringskvartal.
Ring 1 Hammersborgtunnelen her illustrert sammen med en modell av nytt regjeringskvartal. Illustrasjon: Statens vegvesen

Veidekke Entreprenør AS (Veidekke) er innstilt til kontrakten for prosjektering og ombygging av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandtunnelen. Statens vegvesen har vurdert at Veidekke har levert det beste tilbudet når det gjelder forholdet mellom pris og kvalitet.

Statens vegvesen tar sikte på å signere kontrakt med Veidekke 14. august, etter at klagefristen er gått ut. Anleggsarbeidet er planlagt å starte opp sommeren 2024. Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen vil da være stengt for all trafikk. Anleggsperioden er planlagt å vare i tre år.

Etter signering skal Veidekke og Statens vegvesen inn i en utviklingsfase der vi sammen går gjennom prosjektet for å finne optimaliserte løsninger for ombyggingen og oppgraderingen av tunnelene. Endelig kostnad for prosjektet vil først være klar etter at utviklingsfasen er gjennomført, det vil si om ca. et år.

Nytt regjeringskvartal

Tildelingen innebærer at Veidekke skal prosjektere og bygge om Hammersborgtunnelen. Tunnelen som i utgangspunktet skulle oppgraderes, ble senere politisk vedtatt at skulle bygges om av sikkerhets- og beredskapsårsaker med hensyn på nærheten til nytt regjeringskvartal. Vaterlandtunnelen skal oppgraderes i tråd med Statens vegvesens opprinnelige planer.

Bakgrunnen for prosjektet

Med bakgrunn i reguleringsarbeidet til gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet ble det forutsatt at det måtte gjøres tiltak på Hammersborgtunnelen for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for den nye departementsbebyggelsen. Hammersborgtunnelen må derfor bygges om i forbindelse med arbeidene med nytt regjeringskvartal, og blir som et resultat av denne ombyggingen oppgradert til dagens standard. Arbeidene med Vaterlandtunnelen skal utføres som et ordinært oppgraderingsprosjekt. Arbeidene på tunnelene vil bli utført i samme entreprise fordi trafikksystemet til de to tunnelene henger sammen og tunnelene derfor ikke kan stenges separat.

Kontakt

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Elin Hermanstad Havik
Prosjektleder
Tunneloppgradering Oslo

481 18 540

Se også vegvesen.no/tunneleroslo

facebook.com/oslotunneler

Aktuelt for fylke(r): Oslo