I forbindelse med tilrettelegging for lavutslippsferger i tysfjordbassenget skal det gjennomføres kartlegging for å vurdere behov for lokale støytiltak på omkringliggende boliger. Foreløpige beregninger av utendørs lydnivå viser at det bør foretas nærmere registreringer i din bolig. Dette for å kunne beregne innendørs lydnivå i oppholdsrom i boligen, og vurdere om det blir behov for støyreduserende tiltak.

Du kan lese mer om saken befaringsbrev "Lokale støytiltak".pdf

Varsel om bygningsbesiktigelse

I forbindelse med forestående grunnarbeider for prosjektet med tilrettelegging for lavutslippsferjer på strekningen Drag–Kjøpsvik, er Multiconsult engasjert av Statens vegvesen til å foreta en bygnings-besiktigelse av nabobebyggelsen.

Brev om "Varsel om bygningsbesiktigelse".pdf

E6/rv. 827 Tilrettelegging lavutslippsferger