Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

De nye fergene skal betjene de to sambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Fergeleiene og kaiene er ferdigstilt og tatt i bruk. 

Prosjektet legger til rette for elektriske ferger på sambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. I tillegg er det bygd nye universelt utformede servicebygg for trafikanter, som inneholder toaletter og venterom. Det er også etablert benker og bord på uteområdene. 

Strømnettet er oppgradert til å muliggjøre elektrisk lading på sambandene, samt elektrisk lading på sambandet rv. 85 Bognes–Lødingen. 

På sambandet rv. 827 Drag–Kjøpsvik er antallet oppstillingsplasser økt, for å tilpasse kapasiteten på de nye fergene. 

Fase:
Ferdigstilt
Kommuner:
Hamarøy, Narvik
Fylker:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,07 milliarder kroner, oppgitt i 2022-kr.
Oppstart:
August 2021
Antatt åpnet:
Desember 2022

Fergesambanda Bognes–Skarberget (E6) og Drag–Kjøpsvik (rv. 827). © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Finn Eirik Rostad

Delprosjektleder
Telefon:
41 29 37 29
E-post:

Sist oppdatert: