E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik.

Prosjektet skal legge til rette for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Det skal også gjøres tiltak for bedret universell utforming av fergeleiene. For enkelte av fergeleiene vurderes tiltak for bedring av seilingsled.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamarøy, Narvik
Fylker:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
377 millioner. Kostnadstall fra NTP 2018–2029, oppgitt i 2017-kr.
Oppstart:
Mars 2021
Antatt åpnet:
Januar 2023

Fergesambanda Bognes–Skarberget (E6) og Drag–Kjøpsvik (rv. 827). © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø

Kontakter

Knut E. Sjursheim

Prosjektleder
Telefon:
97 09 99 93
E-post:

Finn Eirik Rostad

Delprosjektleder
Telefon:
41 29 37 29
E-post:

Sist oppdatert: