De nye fergene skal betjene de to sambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Fergeleiene og kaiene er nå under ombygging for å tilpasses drift med El-ferger.

Arbeidet vil tidvis påvirke trafikken.

Prosjektet skal legge til rette for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Det skal også gjøres tiltak for bedret universell utforming av fergeleiene. For enkelte av fergeleiene er det gjort tiltak for bedring av seilingsled.

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hamarøy, Narvik
Fylker:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,07 milliarder kroner, oppgitt i 2022-kr.
Oppstart:
August 2021
Antatt åpnet:
Desember 2022

Fergesambanda Bognes–Skarberget (E6) og Drag–Kjøpsvik (rv. 827). © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Finn Eirik Rostad

Delprosjektleder
Telefon:
41 29 37 29
E-post:

Linn Renate Pettersen

Teknisk byggeleder
Telefon:
971 74307
E-post:

Frank Helgesen

Teknisk byggeleder
Telefon:
950 59022
E-post:

Sist oppdatert: