De nye fergene skal betjene de to sambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Fergeleiene og kaiene er nå under ombygging for å tilpasses drift med El-ferger.

Arbeidet vil tidvis påvirke trafikken.

Stengt ferjeleie:

Ferjesambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik er stengt fra 1. april - 15. juni 2022. Omkjøring over E6 Bognes-Skarberget - Se ruteplan nede i saken

Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget stenges 3. januar 2022. Åpnes for trafikk 1.april 2022.

Skyssbåt over Tysfjorden:

Utvider skyssbåtrute over Tysfjorden fra og med 4. april 2022.

 

Nyttig lokal informasjon:

Nabobrev Drag-september-2021.pdf (vegvesen.no)

Nabobrev Kjopsvik-september-2021.pdf (vegvesen.no)

Prosjektet skal legge til rette for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Det skal også gjøres tiltak for bedret universell utforming av fergeleiene. For enkelte av fergeleiene vurderes tiltak for bedring av seilingsled.

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hamarøy, Narvik
Fylker:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
694 millioner kroner, oppgitt i 2021-kr.
Oppstart:
August 2021
Antatt åpnet:
Desember 2022

Fergesambanda Bognes–Skarberget (E6) og Drag–Kjøpsvik (rv. 827). © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø

Kontakter

Knut E. Sjursheim

Prosjektleder
Telefon:
97 09 99 93
E-post:

Finn Eirik Rostad

Delprosjektleder
Telefon:
41 29 37 29
E-post:

Linn Renate Pettersen

Teknisk byggeleder
Telefon:
971 74307
E-post:

Frank Helgesen

Teknisk byggeleder
Telefon:
950 59022
E-post:

Sist oppdatert: