Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Lørdag 4. januar 2020 ble Harstadåstunnelen åpnet for trafikk. Mellom to og tre tusen mennesker var med på åpningsfesten.

Den 1406 meter lange tunnelen gir en ny forbindelse mellom Seljestad og Sama i Harstad. Forbindelsen reduserer gjennomgangstrafikken i sentrum betydelig, noe som gir bedre forhold for gående og syklende, triveligere bomiljø og mindre støy og støv.

Første salve for Harstadåstunnelen gikk i slutten av september 2016 og gjennomslaget kom drøyt ett år senere. Hovedentreprenør i delprosjektet er Aldesa Construcciones S.A., mens Traftec AS har gjort elektrojobben.

Døgnovervåket tunnel

Harstadåstunnelen er utstyrt med 19 nødstasjoner, med nødtelefoner og brannslokkere. Videre har den 22 overvåkningskameraer, 14 vifter for brannventilasjon, nødnett og DAB. Det er bommer på begge siden, slik at den kan fysisk stenges hvis nødvendig. Tunnelen døgnovervåkes av Vegtrafikksentralen (VTS), som også kan fjernstyre både bommer og vifter.

Til sist har tunnelen to nødutganger for rask evakuering hvis slikt skulle bli nødvendig.

Bomstasjonen

Samtidig som tunnelen ble åpnet for trafikk ble bomstasjonen på Seljestad satt i drift. Denne inngår i bomringen i byen og skal du mellom Seljestad og Sama blir du følgelig ikke ekstra belastet for å kjøre gjennom tunnelen.

Om Harstadpakken

Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet skal ruste opp transportsystemet i byen og gi god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter.

Prosjektet har en prislapp på 1820 millioner kroner (2020) og inkluderer et omfattende gang- og sykkelvegsystem, flere nye rundkjøringer og økt satsing på kollektivtrafikken.

Lørdag 4. januar 2020 åpnet Harstadåstunnelen for trafikk. Tunnelen er blant de viktigste tiltakene i Harstadpakken. Video: Statens vegvesen.