Fredag 6. september 2019 ble det markert at fortauet langs Hagebyveien står ferdig til bruk.

se film

Dette prosjektet er det største fylkeskommunale delprosjektet i Harstadpakken, og det er bygget 1,6 km med fortau langs Hagebyveien.

Et prioritert prosjekt

Trondenes er et tett befolket boligområde og 9 prosent av byens befolkning bor her. Dette betyr mye trafikk, og hver dag kjører det i snitt mellom 5000-6000 kjøretøy langs Hagebyveien.

I tillegg gjorde Harstad kommunes endring av skolestrukturen sitt til at etableringen av fortau langs Hagebyveien ble et prioritert prosjekt i Harstadpakken.

Vegen er hovedtrasé for mange:

  • Skolevei, barnehage og viktig busstrase
  • Boligområde (9 prosent av byens befolkning bor langs Hagebyveien, det betyr i overkant av 2000 innbyggere)
  • Forsvaret
  • Trondenes kirke 
  • Trondenes Historiske Senter 

Mye mer enn veg


Første spadetak ble tatt i juli 2017 og i tillegg til fortau har kontrakten omfattet asfaltering av kjøreveg, betongstøttemurer, natursteinsmurer, garasjer, vann- og avløpsanlegg og veglysanlegg.

Arbeidet har også omfattet omlegging av elkraft-, tele- og fiberkabler samt etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangs-kummer og transportledning for overvann.

Forsinket på grunn av vann- og avløp

Prosjektet er ett år forsinket, og dette skyldes i all hovedsak merarbeid forbundet med vann- og avløp langs hele strekningen. Når man først bygger langs strekningen, så er det rasjonelt å bruke muligheten til å oppgradere ledningsnettet, men dette kompliserer arbeidet.

Kostnadene ved vann- og avløp dekkes i sin helhet av Harstad kommune.

Hagebyveien med Harstad sentrum i bakgrunnen. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark