Rv. 83 ved Seljestad har fått oppmerking og nye skilt.

I rundkjøringen utenfor tunnelportalen på Seljestad har trafikken gått i midlertidig kjøremønster gjennom anleggstiden. Ettersom det går mot vinter og snødekte veger, ble vegbanen inn mot rundkjøringen nylig merket. Nå er også korrekt skilting på plass, slik den skal være når tunnelen åpnes for trafikk. Dermed er det følgende som gjelder:

–Hvis du kjører mot sentrum og skal til høyre eller rett frem i rundkjøringen, skal du legge deg i høyre kjørefelt. Venstre felt tas i bruk når tunnelen åpner, forteller prosjektleder Trine-Lise Fossland i Statens vegvesen.

 

Prosjektleder Trine-Lise Fossland i Statens vegvesen foran rundkjøringen på Seljestad. Kjøremønsteret er lagt om til det som blir gjeldende når tunnelen åpner. Foto: Jonny Gullholm
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark