Strekningen Grinder til Nor, inkludert Piksrud bru er tidligere regulert dimensjoneringsklasse H1. Ny Piksrud bru med tilstøtende veg vil også derfor planlegges etter H1 standard med formål å oppnå økt fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Vei:
Rv. 2
Fase:
Planfase
Kommuner:
Grue
Fylker:
Innlandet
Lengde:
1300 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

Piksrud bru på riksveg 2. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder
Telefon:
61 27 12 64
E-post:

Sist oppdatert: