Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.

Aktuelt: Statens vegvesen aukar anleggsaktiviteten på Bondeviki–Fardal. Trafikantane må førebu seg på meir venting.

Prosjektet utbetrar vegbane, lagar forsterka midtoppmerking, bygger vegskulder for gåande og syklande, rettar ut kurvatur, og gjer fleire tiltak for å handtere overflatevatn og iskjøving betre.

Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.

Bondeviki - Fardal, riksveg 13, Sogndal kommune, Vestland
Bondeviki - Fardal, riksveg 13, Sogndal kommune, Vestland. Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 13
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sogndal
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Oppstart:
September 2021
Antatt åpnet:
Sommer 2023

Rv. 13 Bondeviki–Fardal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Askedalen 4, 6863 Leikanger

Kontakter

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95 25 31 41
E-post:

Jørn Kristian Engebø

Byggeleiar
Telefon:
95191891
E-post:

Sist oppdatert: