Planen vart vedteken

— Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.