Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan og konsekvensutredning for tre alternativer. Hjelmeland kommune vedtok i desember 2014 planprogrammet, og Statens vegvesen skal utarbeide plan og utredning for tre alternative løsninger.

Alternativ 4 og 7 løser rasfaren langs Tysdalsvatnet, mens alternativ 2 forkorter i tillegg vegen til Årdal. For alternativ 2 er vil det blir arbeidet med tre varianter ved Svadberg. Kart over alternativene

Aktuelt for fylke(r): Rogaland