Statens vegvesen har jobbet videre med valgt alternativ og optimalisert brugeometrien

Du kan lese mer om dette i rapporten og vedlegget under

- Rapport

- Vedlegg

Aktuelt for fylke(r): Oslo