Optimalisert brugeometri

— Statens vegvesen har jobbet videre med valgt alternativ og optimalisert brugeometrien

Har valgt brualternativ

— Statens vegvesen har valgt bru- og rampealternativ det skal jobbes videre med.