Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Anbefaler alternativ B1 som den beste løsningen for boligområdet

Vi anbefaler å velge alternativ B1, fordi dette totalt sett gir minst totalbelastning for området og også medfører færre og mindre inngrep på eiendommene enn de øvrige alternativene. Når det er sagt, er vi selvsagt klar over at også B1-alternativet medfører ulemper for noen av dere som bor langs traseen, og dette beklager vi. Vi kan imidlertid ikke lage adkomstveier i dette området uten å komme i konflikt med noe av den eksisterende bebyggelsen. B1 er, slik Statens vegvesen ser det, den beste helhetlige løsningen for boligområdet.

I rapporten kan dere se hvilke alternativer som er vurdert, hvilke tre alternativer som sto igjen etter grovsilingen, og begrunnelsene for hvorfor vi ønsker å gå videre med alternativ B1. Statens vegvesen vil bruke rapporten og B1-løsningen som utgangspunkt i de videre forberedelsene til saken, der vi vil justere og optimalisere de løsningene vi har kommet frem til.

Du kan lese mer i rapportene og vedleggene:

Aktuelt for fylke(r): Oslo