Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

– Vi må stenge E6 mandag kveld kl. 22:00 for å legge om trafikken til nytt kjøremønster. E6 åpner igjen tirsdag kl. 05:30 med ett kjørefelt i hver retning.

Det sier teknisk byggeleder i Statens vegvesen, Thormod Aasgaard.

Det blir omkjøring via fv. 118 Skjebergveien til Høk (Ingedal) mot sør og via fv. 118 Grålumveien til Lekevollkrysset mot nord. Omkjøringen blir skiltet.

Omkjøringsvei ved nattestenging på E6 ved Årum bru
Omkjøringsvei ved nattestenging på E6 ved Årum bru

– Fredag 6. august kl 2200 til lørdag morgen må vi stenge E6 helt igjen for å legge om trafikken på en ny midlertidig rampe fra rv. 22 mot sør, sier Aasgaard.

Må stenge to kjørefelt i anleggsperioden

Natt til tirsdag 3. august starter arbeidet med å lede all trafikken over i nordgående felt, med ett kjørefelt i hver retning.

– Vi må legge om veien for å starte arbeidet med brudekket på ny Årum bru over E6. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022.

Brudekket skal bygges i to etapper. Vi må stenge et felt i hver kjøreretning og flytte all trafikken over på en side, mens vi jobber på den andre siden. Så må vi tilsvarende legge all trafikken over på den andre siden for å jobbe videre. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6, sier Thormod Aasgaard.

Stenger påkjøringsrampe mot sør i fire dager

Påkjøringsrampen mot sør blir stengt for ombygging til og med fredag 6. august. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset. Omkjøring blir skiltet.

– Alternativt kan personbiler kjøre fv. 118 over Skjeberg til Solbergkrysset og kjøre ut på E6 her. Store biler kan ikke benytte denne omkjøringen, da det er for trangt i krysset. De må kjøre helt til Høk, påpeker Aasgaard.

Imøtekommer transportørene

– I utgangspunktet var planen å stenge påkjøringsrampen mot sør helt fram til februar 2022. Etter dialog med bransjen, har vi allikevel besluttet å bygge en midlertidig rampe mot sør som vil være åpen i anleggsperioden, forteller Aasgaard.

Flere store transportører har påpekt at det er en vesentlig forskjell å kjøre til Alvim og gjennom to rundkjøringer der for å snu med en stor lastebil i forhold til en personbil, og at dette ville bli til vesentlig hinder for dem i et allerede belastet kryss.

– Nå kommer vi bransjen i møte og bygger en ny midlertidig påkjøringsrampe mot sør som vil stå klar lørdag 7. august, sier Thormod Aasgaard.

Om prosjektet Årum bru

Statens vegvesen bygger ny Årum bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Et av målene er å sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer på E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere vei, og bussene får bedre framkommelighet.

Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6. 

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge ny parallell bru. Den nye brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022. 

Kontaktperson: Thormod Aasgaard,  

Les mer: Anleggsarbeidet er i gang | Statens vegvesen

Prosjektet er en del Bypakke Nedre Glomma

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark