Stenger E6 på Årum natt til lørdag

— Natt til lørdag 7. august blir E6 i Fredrikstad stengt igjen for å legge om til nytt kjøremønster og åpne ny rampe mot sør.

Anleggsarbeidet ved Årum bru har startet

— Statens vegvesen skal bygge ny parallell bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Nå bygges ny gang- og sykkelvei og midlertidig rundkjøring på Årum.