Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fredag 4. februar åpner to kjørefelt på E6 mot nord i Fredrikstad igjen. Mot sør vil det fortsatt være innsnevring til ett kjørefelt før Årum bru.

– Årum bru over E6 i Fredrikstad er nå ferdig støpt, bortsett fra i hver ende hvor det skal støpes en endekappe. Vi kan dermed begynne å åpne for trafikk på E6 igjen, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Park & Anlegg skal jobbe natt til fredag, og E6 blir stengt torsdag kveld 3. februar kl.2200 for å åpne igjen fredag morgen kl. 0530.

Fortsatt arbeid under bruene

– Årsaken til at vi ikke får åpnet to felt sørover ennå er at den midlertidige påkjøringsrampen ikke har eget akselerasjonsfelt, og det er fortsatt arbeider som skal gjøres under bruene, blant annet et rekkverk som skal støpes langs akselerasjonsfeltet. Planen er at dette gjøres ferdig i løpet av mars.

Videre skal spennstålkanalene gjennom brua injiseres, og her er det krav til temperaturer over fem grader for å få gjort arbeidet. Brua kan ikke belastes før dette er utført.

Årum bru ferdigstilles innen 26. juni

Tilbakefylling av masser inntil landkarene starter også nå i februar, og da kan vi bygge veikroppen og avslutte med asfaltering. Dette arbeidet går etter planen, og det er fortsatt 26. juni som er ferdigstillelsesdato.

– Den offisielle åpningen av Årum bru er planlagt til tirsdag 28. juni, hvis alt går som det skal, sier Lars Frode Christiansen.

Kontakt:

Byggeleder Lars Frode Christiansen, Statens vegvesen Tel 47928661

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Anleggsarbeidet på Årum bru | Statens vegvesen

Anleggsarbeid på Årum bru i Fredrikstad
Årum bru i Fredrikstad ferdigstilles innen 26. juni 2022. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Fredrikstad, Sarpsborg