Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 21. oktober kl. 21:00 blir E6 ved Årum bru stengt fram til fredag morgen kl. 05:30.

–  Natt til fredag 22. oktober må vi igjen legge om kjøremønsteret på E6 ved Årum bru. Sørgående felt blir stengt, og trafikken legges over i nordgående felt, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Omfattende trafikkomlegging

Nordgående trafikk flettes sammen til ett felt før avkjøringsrampe, og nordgående påkjøringsrampe tilbakestilles til opprinnelig linje og fortsetter i eget felt.

Sørgående trafikk flettes sammen med sørgående rampe og fortsetter i ett felt gjennom anleggsområdet.

Sørgående felt er stengt, og trafikken går i nordgående felt. (Illustrasjon Statens vegvesen)

Omkjøring skiltes

Det blir omkjøring sørover via rv. 22 Sarpsborgveien – fv. 107 Vardeveien – fv. 130 Haldenveien til Solbergkrysset. Omkjøring nordover går via rv. 22 Sarpsborgveien – fv. 118 til Lekvollkrysset. Omkjøring skiltes.

Krevende å bygge bru over trafikkert E6

– Arbeidet med brudekket krever at vi må stenge deler av E6 i anleggsperioden. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022, sier Lars Frode Christiansen.

– Brudekket bygges i to etapper, og vi er nå ferdige med første del. Neste steg er å flytte trafikken over på andre siden for å jobbe videre med siste etappe. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6.

Anleggsarbeidet på Årum bru
Det har vært krevende å bygge bru over E6. (Foto: Statens vegvesen)

Skal sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper

Statens vegvesen bygger ny Årum bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Et av målene er å sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer på E6.

Ny bru vil også bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 22 og legge til rette for gående og syklende i området.

Anleggsarbeidet | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Indre Østfold