Formålet med prosjektet er å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk på riksveg 22 ved Årum, legge til rette for gående og syklende i området og sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer og kø på E6.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksveg 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6. 

I tillegg til selve brua skal rundkjøringen i vest bygges ut, og vegen over E6 bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten. På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet.

På vestsida knyttes gang- og sykkelvegen direkte sammen med det eksisterende sykkelvegnettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad med ny gang og sykkelveg langs riksveg 22. Nye underganger sikrer krysningsstedene under riksvegen i vest og rampene i øst.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget som skal være ferdig sommeren 2022. 

Rv. 22 Årum bru
Rv. 22 Årum bru Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 22
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Fredrikstad
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Bompenger, Stat

Rv. 22 Årum bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, Moss

Kontakter

Lars Frode Christiansen

Byggeleder
Telefon:
47 92 86 61
E-post:

Sist oppdatert: