Formålet med prosjektet er å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk på riksveg 22 ved Årum, legge til rette for gående og syklende i området og sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer og kø på E6.

Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksveg 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6. 

I tillegg til selve brua skal rundkjøringa i vest bygges ut, og en del av vegen på østsida skal bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten.

På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. På vestsida knyttes gang- og sykkelvegen direkte sammen med det eksisterende sykkelvegnettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge ny parallell bru. Den nye brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022. 

Prosjektet er en del Bypakke Nedre Glomma

Rv. 22 Årum bru
Rv. 22 Årum bru Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 22
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Fredrikstad
Fylker:
Viken
Finansiering:
Bompenger, Stat

Rv. 22 Årum bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, Moss

Kontakter

Lars Frode Christiansen

Byggeleder
Telefon:
47 92 86 61
E-post:

Sist oppdatert: