Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det mangler et tilbud til myke trafikanter som skal krysse riksveg 22 ved Kjærlighetsstien / fylkesveg 693 (Småbruveien). For å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud for kryssing av riksvegen etableres det en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming samt etablere venstresvingefelt, fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien, samt kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien.

Det skal etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.

Planavgrensning rv. 22–Kjærlighetsstien

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Indre Østfold
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Totalkostnad:
Prosjektet inngår i prosjektreserve

For å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud for kryssing av riksvegen etableres det en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, 1511 Moss

Kontakter

Knut Colling Westerbø

Prosjektleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Sist oppdatert: