Samtidig med utbedringen av vegen, skal det etableres vann og avløp for Rakkestad kommune. Byggingen startet høsten-2022 og forventet byggetid er ca. 8 måneder.

 

Strekningen ligger på riksveg 22 i Rakkestad kommune, ved Tranga/Trangåsen. På vestsiden av vegen er det en bratt skråning ned mot jernbanesporet som ligger tett på. Her ligger vegen delvis på tørrmur av stein, delvis støttet opp på skråfjell. På østsiden ligger en fjellskjæring så tett på vegen at det i dag ikke finnes grøft for drensvann eller snøopplag.

Kart over planområdet rv. 22 Tranga
Planområdet rv. 22 Tranga

Tilstanden til støttemurene er usikre, og det er da valgt å trekke vegen lengre inn mot øst ved å sprenge fjell. Dette vil gi en bedre linjeføring, bedre avstand mot jernbanen, god drenering av vegen og mulighet for snøopplag på begge sider. Trafikksikkerheten vil bedres betraktelig.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Rakkestad
Fylker:
Østfold
Omfang:
550 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
2022

Rv. 22 Tranga © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Lars Frode Christiansen

Byggeleder
Telefon:
47 92 86 61
E-post:

Sist oppdatert: