Reguleringsplan for rv. 22 ble vedtatt i Rakkestad kommune 05.12.2018.