Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er levert 64 høringsinnspill til planprogrammet for rv. 36 Skjelsvikdalen–Skyggestein i Porsgrunn og Skien kommune.

Statens vegvesen sendte forslag til planprogram til kommunene Skien og Porsgrunn i desember 2021.

kart over Grenland påtegnet start og endepunkt for ny riksveg
Kart som viser start og endepunkt for ny rv. 36 fra Porsgrunn til Skien. Illustrasjon: Statens vegvesen

Skien kommune vedtok å legge planprogrammet ut på offentlig høring i februar 2022 med høringsperiode fra 15. februar til 10. mai 2022. I denne perioden ble det holdt et digital og et fysisk åpent møte i Skien kommune. Porsgrunn kommune la planprogrammet ut på høring fra 28. juni til 9. september 2022.

48 innspill i Skien

Det kom inn 48 høringsinnspill til oppstarten av planarbeidet og planprogrammet i Skien kommune. Statens vegvesen tar med seg alle høringsinnspillene i planprosessen videre. Av 48 innspill i Skien kommune er fire fra statlige instanser, tre fra region- og fylkesnivå, tre fra kommunale instanser, 11 fra organisasjoner og foreninger, en fra en bedrift og 28 fra private. Alle uttalelser legges ved merknadsdokumentet.

bilde fra vannet mot byområde
I Porsgrunn kom det inn mange innspill til planprogrammet for ny rv. 36. Foto: Statens vegvesen

16 innspill i Porsgrunn

Under høringen i Porsgrunn kommune kom det inn 16 innspill/merknader fra ti instanser på statlig nivå, en fra region- og fylkesnivå, en fra kommunale instanser, to fra organisasjoner og foreninger og ett innspill fra private. Alle uttalelser legges ved merknadsdokumentet. Noen statlige instanser har sendt innspill både til høringen i Skien og Porsgrunn og andre har sendt et samlet innspill til høringen i begge kommuner.

Statens vegvesen vil oppsummere merknadene i en merknadsrapport som også viser hvordan innspillene tas med i videre planlegging. Endringer i planprogram og silingsrapport merkes.

Planprogrammet skal fastsettes politisk i kommunene Skien og Porsgrunn.

Her kan du se merknadene samlet:

Øvrig informasjon om planprogrammet og høringen, se kommunenes egne nettsider

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark