Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Formannskapet i Porsgrunn kommune vedtok 28.juni å legge planprogram for ny riksvei 36 på strekningen Skjelsvikdalen–Skyggestein ut på høring.

Frist for å komme med synspunkter om planprogrammet er 9. september

Planprogrammet skal legge grunnlaget for det videre arbeidet med kommunedelplanen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet for ny riksvei 36 inneholder to alternative vegkorridorer, og målet med kommuneplanarbeidet er å velge én vegkorridor innen utgangen av 2023. Kommunedelplanen vil danne grunnlag for en statlig beslutning om å starte videre reguleringsarbeid, og deretter byggeplan og realisering.

Hva mener du om forslaget til planprogram for Rv36 Skjelsvikdalen-Skyggestein? - Porsgrunn kommune

Kontaktpersoner

  • Statens vegvesen v/ Kari Floten: 
  • Statens vegvesen v/ Erika Klein:
  • Statens vegvesen v/Nina Kjemperud: 
  • Porsgrunn kommune v/Fridrik Ivar Bergsteinsson

 

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark