Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Formannskapet i Skien kommune vedtok 15. februar å legge planprogram for ny riksvei 36 på strekningen Skjelsvikdalen–Skyggestein ut på høring.

Planprogrammet skal legge grunnlaget for det videre arbeidet med kommunedelplanen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet for ny riksvei 36 inneholder to alternative vegkorridorer, og målet med kommuneplanarbeidet er å velge én vegkorridor innen utgangen av 2023. Kommunedelplanen vil danne grunnlag for en statlig beslutning om å starte videre reguleringsarbeid, og deretter byggeplan og realisering.

Plandokumenter

På Skien kommunens nettside: www.skien.kommune.no/kunngjoringer 

Innspill

Frist for innspill er 2. mai 2022. Innspill merkes «20/8320 Rv. 36 Skjelsvikdalen – Skyggestein innspill planprogram» og sendes skriftlig til:

  • E-post: ,
  • eller med post: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Informasjonsmøter

Statens vegvesen inviterer til åpne informasjonsmøter:

  • Digitalt møte 29. mars klokka 18-20. Klikk her for å bli med.
  • Fysisk møte på Thon Hotell Høyers 30. mars klokka 18-20.

Kontaktpersoner

  • Statens vegvesen v/ Kari Floten:
  • Statens vegvesen v/Nina Kjemperud:
  • Porsgrunn kommune v/Marius Lid:
  • Skien kommune ved v/ Sigbjørn Hjelset:

Kontakter

Kari Floten

E-post: