Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten-Elverum var planlagt å åpne i november 2020. Nå er åpningsdatoen fremskyndet med hele tre måneder.

30. juli er satt som åpningsdato av OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten – Elverum. Det er hele tre måneder før tiden.

Det betyr rekordrask utbygging av til sammen 27 km ny veg.

-Spaden ble satt i jorda 6. juni 2018 og snora klippes 30. juli 2020. Det betyr 27 km veg med midtdeler ferdig bygget på snaue 26 måneder. Det er ny rekord sier prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye

Før både landsskytterstevnet og de nordiske jakt og fiskedager

En åpning 30. juli betyr at vegen åpner før landsskytterstevnet, de nordiske jakt- og fiskedagene, Elverumsdagene og festspillene som alle arrangeres i Elverum i starten av august. Arrangementene trekker tusenvis av besøkende.

En åpning av 27 km ny rv. 3/25 med midtdeler før disse arrangementene vil være svært positivt for omgivelsene. Vi vil få økt trafikksikkerhet. Vegen vil ha midtdeler og et sikkerhetsnivå som har potensiale til å redusere alvorlige ulykker med 80 %. Kortere reisetid som følge av økt fartsgrense fra 70 km/t til 90km/t og 110 km/t. Firefelts veg og to-/ og trefelts veg vil gi en mer forutsigbar fremkommelighet.

Bilde

Taale Stensby er Statens vegvesens prosjektleder.

__________________________________________________________________________________

For mer informasjon:

Taale Stensbye, prosjektleder Statens vegvesen, 900 43 443,

Ketil Sand, prosjektdirektør Skanska Norge AS, 922 51 040,

Se også prosjektets egne nettsider: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet