Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen innstiller Skanska til det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge.

Kostnaden for den nye riksveien mellom Løten og Elverum – både bygging, finansiering og drift/vedlikehold i 20 år – er samlet på 5,5 mrd. kr. Dette er nærmere 1,5 mrd. kroner lavere enn kostnadsoverslaget som ble lagt fram for Stortinget i desember 2016.

– Vi har sammen med tilbyderne knadd prosjektet i møter over et halvt år. Fordelen med denne prosessen er at entreprenørene kan påvirke både løsninger og risikoprofil i prosjektet. Dermed kan de prise seg lavere, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vi har hatt et meget godt lag av erfarne prosjektfolk. Vi har møtt svært profesjonelle motparter. Dette er oppskriften på en god kontrakt, som er økonomisk gunstig og gir stor nytte til samfunnet! sier Gustavsen.

Måten vi har innrettet OPS-prosjektet økonomisk og juridisk, har bidratt til gode og langsiktige løsninger.

Berømmer entreprenørene

Skanska har sammen med Strabag/Acciona og Stamveg AS (Veidekke/Sundt) vært i finalen. Prosjektleder Stensbye Taale Stensbye i Statens vegvesen berømmer de tre grupperingene som har deltatt i finalerunden. Alle har levert gode tekniske løsninger.

Skanska vinner kontrakten på en kombinasjon av kvalitet og laveste pris. Stamveg er en god nummer to, mens Strabag/Acciona til slutt endte opp med et forbehold i strid med konkurransens regler som førte til avvisning av tilbudet.

Ingen standard-reduksjoner

Til tross for en gunstig pris fra leverandøren, reduseres det ikke på standarden for eksempel i form av færre kryss, lys eller vegbredder. Vi får et prosjekt som kan måle seg med hvilken som helst vegutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, påpeker Stensbye.

Fakta:

  • Ny rv. 3/rv. 25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felst veg med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon. 
  • Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes i november 2020. 
  • Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.