Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Konkurransen om bygging av ny veg og ny Tunna bru i Tynset kommune avlyses

Statens vegvesen ser seg nødt til å avlyse gjeldende konkurranse og invitere til ny. Årsaken er at kvalifikasjonskravene i praksis har virket unødvendig begrensende på deltakelsen i konkurransen.

En 3D-modell av nye Tunna bru.
En 3D-modell av nye Tunna bru. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

-Vi har et ønske om at Tunna bru skal produseres i en blanding av betong og treverk. Derfor har vi stilt krav om dette i konkurransegrunnlaget. Vi har krevd at entreprenøren skal ha kompetanse og erfaring fra selv å ha oppført bruer av en slik type. Som oftest har entreprenørene hatt med seg andre faginstanser/ spesialister når det kommer til oppføring av trebruer. Her har vi altså vært unødvendig begrensende med det resultat at vi ikke får til den reelle konkurransen vi trenger, sier prosjektleder, Taale Stensbye.

Fire måneder utsettelse

Konkurransegrunnlaget skal nå revideres og legges ut på nytt. De fleste av de seks som søkte om deltakelse i første omgang skal kun trenge å gjøre små endringer i sine søknader for å kunne være med i den nye konkurranse. Vi blir satt tilbake fire måneder rent tidsmessig, men samtidig får vi til en reell konkurranse med riktige forutsetninger, sier Stensbye.

Seks entreprenører hadde levert søknad om å delta i konkurransen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet