Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene i mai har gått som planlagt, her kan du lese hva som skal gjøres i måneden som kommer.

I mai har vi klargjort deler avkjøringsrampe i Timeneskrysset for asfalt og trafikk i månedsskiftet mai/juni. Vi mangler dessverre et parti i midten hvor gang-kulvert skal forlenges, og avkjøringsrampe blir ikke tatt i bruk i sin helhet før denne er ferdig.

På sørsiden av E18 har også gang- og sykkelvegen blitt asfaltert og tatt i bruk. I juni kommer vi til å begynne betongarbeidet med å utvide gang-kulverten under E18, i tillegg til at vi kommer til å fjerne gammel avkjøringsrampe og bussfil. Det vil også bli aktivitet under E18, hvor vi skal utvide fra to til tre felt. 

Langs rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen har vi sprengt  bort mye av fjellet på vestsiden som stod i vegen for ny riksveg og gang- og sykkelveg. Høyspentmasta har også blitt flyttet i denne forbindelse. I slutten av mai startet vi på arbeidet med avgraving og boring på østsiden, hvor det skal sprenges omlag 8000 m3 de første 300 m nord for E18.

dronebildet
På Hamresanden holder vi på å bygge opp vegen som skal skyves mot vest. Her har vi jobbet intensivt på nattestid i uke 21, blant annet med å sprenge bort fjell. Vi ønsker herved å takke nærmeste naboer for tålmodigheten! Foto: Trine Foss Salvesen

På Hamresanden holder vi på å bygge opp vegen som skal skyves mot vest. Her har vi jobbet intensivt på nattestid i uke 21. Vi holder også på med å forlenge stikkrenne på østsiden av rv. 41.

Trafikkomlegginger 

I slutten av mai ble deler av ny avkjøringsrampe i Timeneskrysset tatt i bruk. Ellers vil det bli små omlegginger av gangtrafikken ved forlengelse av gangkulvert under E18, her vil det bli plassert en gangcontainer mens arbeidet pågår.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som støyer en del akkurat når det skytes.

Nattarbeider

Ved avgraving, boring og sprengning langs rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen, vil det i noen tilfeller være fare for at stein havner i vegbanen. For å unngå dette vil det være nødvendig å stoppe trafikken i perioder hvor dette arbeidet utføres, og dette vil gjøres nattestid. Ved sprengningsarbeid om natten skal nærmeste naboer informeres via SMS-varsel.

dronebilde
I mai har vi klargjort deler avkjøringsrampe i Timeneskrysset for asfalt og trafikk i månedsskiftet mai/juni. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder