Arbeidet med utarbeidelsen av reguleringsplan for ny Eigerøy bru pågår. Se varsel om planoppstart

Løsning for gående og syklende over brua skal være tilrettelagt med tanke på fremtidig økt trafikk av myke trafikanter.

Rv. 426 er en stamvei mellom E39 og terminalen Kaupanes på sørlige del av Eigerøya, som har status som en stamnetthavn.

Vei:
Rv. 426
Fase:
Planfase
Kommuner:
Eigersund
Fylker:
Rogaland
Lengde:
800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Eigerøy bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Svanholmen 7, Sandnes

Kontakter

Geir Strømstad

Prosjektleder
Telefon:
48 89 97 98
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre