For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs strekningen, skal det etableres en gang- og sykkelveg på østsiden av Hovlandsveien.

I 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan som har en gang- og sykkelveg på vestsiden av riksvegen. Under prosjekteringen og forberedelser til utbygging, dukket det opp forhold som gjorde det vanskelig å få gjennomført utbyggingen. Nå ses det på en løsning på østsiden/sjøsiden av veien.

Siste nytt: Reguleringsplan for rv. 426 Nyåskaiveien–Eigerøy bru til offentlig ettersyn, høringsfrist: 15.03.2022.

Vei:
Rv. 426
Fase:
Planfase
Kommuner:
Eigersund
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
75 millioner
Oppstart:
2023

Rv.426 Eigerøy bru–Nyåskaiveien. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Bergelandsgata 30, STAVANGER

Kontakter

Annbjørg Svendal

Planleggingsleder
Telefon:
41 25 49 93
E-post:

Livar Thomassen

Prosjektleder
Telefon:
95 97 88 12
E-post:

Sist oppdatert: