Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Eigersund kommune legger ut reguleringsplanforslag til høring og offentlig ettersyn. Forslaget vil ligge ute til høring til 15. mars 2022.

Om planen

Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende ved å sikre arealer for gang- og sykkelvei langs Hovlandsveien, fra Nyåskaiveien til Eigerøy bru. Reguleringsplanen legger opp til gang- og sykkelvei med bredde på 2,5–3,0 meter på østsiden/sjøsiden av veien. På grunn av svært krevende terreng og anleggstekniske forutsetninger ble denne løsningen valgt fremfor en bredere løsning med sykkelvei og fortau.

Planforslaget omfatter også oppgradering av bussholdeplasser på strekningen.

Plandokumenter

Plandokumentene er tilgjengelige på følgende steder i tidsrommet 01.02.22 - 15.03.22:

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget sendes til Eigersund kommune innen 15.03.2022. Du kan sende inn digitalt eller med brevpost:

  • Digitalt via «skjema for merknader» på kommunens nettsider
  • Brevpost til: Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:

  • Planleggingsleder i Statens vegvesen Annbjørg Svendal tlf: 41 25 49 93
    e-post adresse:
  • Plankontoret i Eigersund kommune tlf: 51 46 80 00