Strekningen er en del av 2025-nettet i plan for sykkelvegnettet. Detaljregulering for sykkelveg med fortau mellom Årvoll skole–Sinsen, samt mindre oppgradering av bussholdeplass Bjerke retning sentrum, nord for krysset.

Statens vegvesen jobber med gange og sykkeltiltak langs riksveg 4 Trondheimsveien mellom Årvoll skole–Sinsen. Hensikten med tiltakene er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange. Sykkeltiltaket har som mål å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute rv 4.

Prosjektet omfatter også forbedrete løsninger for gående og syklende langs med Muselunden og over Bjerke bru.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Omfang:
1600 meter

Rv. 4 Årvoll skole–Sinsen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Øystein Tandberg

Prosjektleder
Telefon:
91 13 95 36
E-post:

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
90 41 20 65
E-post:

Jørgen Helgeland Stenløkk

Byggeleder Rv. 4 ved Bjerke
Telefon:
90 80 31 94
E-post:

Eirin Bjørnarsdotter Bø

Grunnerverer
Telefon:
24 05 82 79
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre