Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har gitt jobben med å bygge ny riksveg 4 fra Sandvoll til Amundrud til Anlegg øst.

Sju entreprenører meldte interesse for å bli prekvalifisert til å bygge den 3,8 kilometer strekningen da jobben ble kunngjort i mars. I mai gikk Vegvesenet videre med Anlegg øst, Peab Aanlegg og AF gruppen. Til slutt var entreprenørselskapet fra Lillehammer hakket bedre enn Peab med en konkurransesum på snaut 115 millioner kroner.

Gode løsninger

- Selv om dette er en enhetspriskontrakt hvor vi har prosjektert løsningene kom alle tre med forbedringer på gjennomføring. Det gjelder særlig trafikkavvikling og fremdrift. Noen har også skåret bedre på organisering. Dette har medført at det var veldig tett spesielt på de to laveste, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Staben til Johansen har vært leverandørmøter i juni og forhandlinger med entreprenørene i september. Det endelige tilbudet ble levert 4. oktober.

- Nå skal vi skrive kontrakt med Anlegg øst 1. november med samhandling samme uke og oppstart av arbeidene uken etter det, sier prosjektlederen.

Tryggere og raskere

Det er en av Norges smaleste trefeltsveger som nå skal få en etterlengtet oppgradering. Vegen skal utvides slik at det plass til tre felter og midtrekkverk. Arbeidet starter sju år etter at vegen fra Amundrud i retning Lygna ble åpnet med tre og fire felt i 2014. To år etter åpnet motorvegen med fire felter mellom Jaren og grensa mellom Gran og Lunner. Ny veg skal etter planen være ferdig i juli 2023

- Det er uheldig med store sprang i standarden på vegnettet. Den nye vegen fra Sandvoll til Amundrud, vil sammen med motorvegen Gran-Roa, gjøre riksveg 4 både tryggere og raskere, sier Johansen.

Den siste kontrakten på riksveg 4 forbi Lygna skal etter planen lyses ut rundt påsketider 2022. Den fem kilometer lange strekningen skal breddes ut til 8,5 meter med bredt midtfelt, og nytt toplanskryss ved Lygna.

Målet er at arbeidet med de tre delstrekningene skal være ferdige før jul i 2023.

Rangert liste konkurransesum

 

Rangering

Leverandør

Korrigert tilbudssum K1

Fratrekk merverdi K2 + K3

Konkurransesum

1

Anlegg øst entreprenør AS

142 474 304

27 500 000

114 974 304

2

Peab Anlegg AS

144 769 319

28 500 000

116 269 319

3

AF gruppen Norge AS

159 872 174

26 500 000

133 372 174

K2: Organisering og nøkkelpersonell

K3: Gjennomføring av oppdraget, herunder fremdriftsplanlegging, ivaretagelse av HMS, YM og klima

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken