Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Velkommen til informasjonsmøte om det pågående utbyggingsprosjektet rv. 4 fra Roa til Gran grense og detaljregulering fra Kildalkrysset til Roa stasjon.

  • Tid: Onsdag 6. april kl. 19.00
  • Sted: Møtelokale hos LUPRO, Roalinna 28, 2740 Roa

Statens vegvesen har varslet oppstart av reguleringsarbeid fv. 2300 – Fortau langs Roalinna, Kildalbygget–Roa stasjon. På informasjonsmøtet stiller representanter fra Statens vegvesen og Structor AS for å fortelle om prosjektet og svare på spørsmål. Det vil også informeres om status og hva som skal skje framover på rv. 4 Roa-Gran grense.

Uforpliktende påmelding rettes til: eller telefon 90 51 63 96.

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

Program

  • Velkommen
  • Ny reguleringsplan fv. 2300 – Roalinna, Kildalbygget–Roa stasjon.
  • Hva skjer og skal skje framover på rv.4 Roa-Gran grense.
  • Info om delparsellene rv. 4 Sandvoll-Amundrud og rv. 4 Almenningsdelet-Lygnebakken.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken