Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Flere gode løsninger for ny Rv. 4 gjør at Hæhre/Isachsen skal bygge ny motorveg fra Roa til Gran. Entreprenøren hadde ikke det laveste tilbudet.

- Konkurransen var jevn og god. Skanska og Peab ga Hæhre/Isachsen  konkurranse til døra, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Det skilte 77 millioner kroner mellom det beste og det dårligste tilbudet. Tilbudet til Hæhre er etter fratrekk for gode løsnigner på 704 millioner kroner. Hele prosjektet Rv.4 Roa-Lygna har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

Trafikkavvikling, bru og myr

De største utfordringene ligger i løsningsvalg for Holmen bru, kryssing av myrområder, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase. Trafikken på Rv.4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Det er også utfordrende masser i grunnen. Målet er å bygge vegen på to år.

- Her leverte Hæhre/Isachsen, gode løsninger. Arbeidsfellesskapet har også levert inn gode klimaløsninger, sier Johansen.

Den 4,1 kilometer lange strekningen skal avløse dagens Rv.4 med 60-sone og flere trafikkulykker.

Byggestart høsten 2021

Den nye 4-felts motorveg blir en forlengelse av og med samme standard og hastighet som den nye motorveien forbi Gran sentrum.

- Entreprenøren starter anleggsarbeidet ca. 1. september. Planen er vegåpning før jul 2023, sier prosjektlederen.

 Flere kontrakter på gang

Prosjektet består også av to andre kontrakter: Sandvold-Amundrud, 3,8 kilometer tre felts veg med midtdeler som vi nå er i full gang med kontrahering på, samt Allmenningsdelet-Lygnebakken, fem kilometer to felts veg med breddeutviding og nytt toplanskryss. Denne blir lyst ut i høst.

Arbeidet med miljøgata i Gran er satt på vent for å få kontroll på kostnadene.

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet