Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Over 30 representanter fra en rekke entreprenører og konsulenter deltok 26. april på et bransjemøte om den kommende utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum og riksveg 4 på Hadeland.

På bransjemøtet som fant sted på Statens vegvesen sin anleggsrigg på Jevnaker ble det orientert om kommende utlysninger knyttet til utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum samt riksveg 4 på Hadeland.

E16-utbyggingen

Stortinget vil i løpet av våren behandle forslag til stortingsproposisjon om finansiering og utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum. Statens vegvesen planlegger å lyse ut den første konkurransen på bygging av E16 mellom Eggemoen og Åsbygda tidlig i mai måned. Konkurransen på bygging av E16 mellom Åsbygda og Olum er planlagt lyst ut i november 2018. Begge kontraktene lyses ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog. Konkurranseformen tar litt tid slik at byggestart vil bli tidlig i 2019.

Det skal også lyses ut noen mindre kontrakter knyttet til E16 Eggemoen-Olum. Dette gjelder gjennomføringen av lokale støytiltak og tiltak på avlastet vegnett. Statens vegvesen planlegger å lyse ut disse konkurransene i 2020 og 2021.

Rv. 4 – utbyggingen

I juli 2017 åpnet etappe 1 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I etappe 2 skal det skje en utbygging på strekningene Roa-Gran grense, Jaren-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken. Utbyggingen på disse strekningene er planlagt startet opp i 2019 og 2020 forutsatt vedtak i Stortinget om finansiering og utbygging. Det skal også lyses ut egne kontrakter for gjennomføringen av støytiltak i Lunner og Gran kommune.

Presentasjon på bransjemøtet

Presentasjonen som ble holdt på bransjemøtet kan lastes ned under.

Vel 30 representanter fra ulike konsulenter og entreprenører fikk orientering om kommende utlysninger knyttet til utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum og rv. 4 Hadeland.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken