Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne uka får de siste 550 meterne med veg opp mot Skjøiten bru ny asfalt.

det legges asfalt på veg med asfaltbiler og valse
Denne uka asfalteres 550 meter av rv. 52 opp mot Skjøiten bru i Hemsedal. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

Asfalteringen startet tirsdag og er beregnet ferdig i løpet av torsdagen. Byggingen av ny Skjøiten bru har også omfattet utvidele og ombygging av vel 1,5 kilometer veg i bakkene opp fra Venås bru mot Skjøiten.

I fjor høst ble den første kilometeren med rv. 52 opp mot Skjøiten utvidet fra to til tre felt. Nå er en i gang med å bygge om vegen de siste 550 meterne inn mot ny Skjøiten bru, som ligger om lag 40-50 meter nedstrøms den eksisterende bru fra 1937.

Vestenfor neste uke

Vegen vest for brua (oppstrøms) påbegynnes til uka. Det gjelder om lag 400m. Her skal det freses, masseutskiftes og asfalteres. Trafikantene må fortsatt belage seg på lysregulering fram mot begynnelsen av juli.

asfaltlegger i aksjon på rv. 52 i Hemsedal
Nå asfalteres vegen inn mot ny Skjøiten bru fra øst. Deretter skal 400 meter ny asfalt på rv 52 oppstrøms brua. (Foto: Bjørn Kåre Infarnes)

Fram mot sommeren skal bruarbeidene og vegarbeidene sluttføres, slik at den nye brua kan tas i bruk etter planen rett før starten av fellesferien.

Når ny veg og bru er åpnet skal den gamle brua og tilhørende veg nedstrøms fjernes. Det arbeidet er beregnet å ta snaue to måneder og er trolig sluttført innen utgangen av september.

langt stripe med nylagt asfalt på ett felt av vegen
Asfalteringen på rv. 52 denne uka og framover gjør klar til åpning av ny bru etter planen rett før fellesferien. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)
Aktuelt for fylke(r): Viken