Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anlegg Øst Entreprenør fra Alvdal var eneste tilbyder til tre jobber på rv. 52 i Hemsedal.

De blir nå vurdert for prekvalifisering til forhandling om pris på prosjektering og utførelse av totalentreprise som omfatter tre delprosjekt langs rv. 52 i Hemsedal kommune.

Avkjøring til alpinanlegg
Avkjøring rv. 52 med bru til alpinanlegg i Hemsedal Foto: Tine Sørbye

De tre delprosjektene er:

1800 meter gang- og sykkelveg langs Rv. 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.

På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.

På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også får belysning.

Ferdig i 2023

Arbeidene må starte i løpet av høsten 2022 og fremdriftsplanene forutsetter at det jobbes på alle delprosjektene samtidig. Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig til skolestart etter sommeren 2023. Her er fristen 15.08.2023. På de andre delprosjektene skal arbeidene være ferdig til 15.10.2023

Aktuelt for fylke(r): Viken