Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anlegg Øst er allerede i gang med sitt trippeloppdrag for Statens vegvesen på rv. 52 i Hemsedal.

mann i anleggstøy ved veg foran gravemaskin
Driftsleder i Anlegg Øst, Jone Baukhol, på Hemsedalsfjellet ved Vestland grense der det skal bygges fire kilometer fresegate med belysning for bedre fremkommelighet og regularitet på vinteren. (Foto: Kjell Wold)

-Vi regner med å jobbe med alle tre delprosjekter utover høsten så lenge det er vær til det, forteller driftsleder for Anlegg Øst, Jone Baukhol. Han inspiserer arbeidet med fire kilometer fresegate som akkurat er startet på høyfjellet fra Vestland grense og østover mot Bjøberg,

reinsdyr på rv 52 ved Bjøberg i Hemsedal
Flere typer trafikanter på rv. 52 i Hemsedal. Ved Bjøberg i bakgrunnen skal kolonneplassen på høyre side utvides og oppgraderes. (Foto: Kjell Wold)

Gang/sykkelveg 

Andre delprosjekt er oppgradering og utvidelse av kolonneoppstillingsplassen på Bjøberg noen kilometer lenger nedover i dalen. Den største og kanskje mest krevende jobben er bygging av 1,8 kilometer gang/sykkelveg på nordsiden av rv. 52 fra Hemsedal sentrum (Trøim) og vestover til Holde bru og avkjøringen til Hemsedal alpinsenter.

lysregulert trafikk på ett felt på grunn av vegarbeider
Fra Trøim bygges det nå gang/sykkelveg snaue to kilometer fram mot avkjøringen til hemsedal alpinsenter. Her blir det lysregulert enveis trafikk i store deler av anleggsperioden. (Foto: Kjell Wold)

Viktig ts-tiltak

Langs denne strekningen blir det en del sprengningsarbeider som vil medføre korte stopp i trafikken. Det starter allerede denne uken. Nærmere Trøim er også anleggsdriften med gang/sykkelvegen startet med redusert framkommelighet og lysregulert trafikk i ett felt.

Nær normal trafikkavvikling

Prosjektleder i Statens vegvesen Knut Erik Skogen er tilfreds med at Anlegg øst har kommet så godt i gang etter ferien. Han forventer at anleggsarbeidet kan medføre noen tidvise ulemper for trafikantene og noe støy og støv for berørte naboer.

anleggs og sprengearbeider for ny gang og sykkelveg
Fra avkjøring alpinsenter og Holde bru bygges nå 1,8 kilometer gang/sykkelveg inn mot sentrum av Trøim. (Foto: Kjell Wold)

Men bortsett fra noen korte perioder med stans i trafikken grunnet sprengningsarbeider skal trafikken på rv. 52 ikke bli mer berørt av anleggsarbeidene enn nødvendig.

Aktuelt for fylke(r): Viken