Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Alt smilte til vegåpningen på rv. 52 i Hemsedal onsdag, da 1500 meter ny veg og 95 meter ny Skjøiten bru ble offisielt åpnet.

trio klipper snor for vegåpning
Smørblid trio åpnet ny Skjøiten bru og veg på rv. 52 onsdag middag. F.v. utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, statssekretær Johan Vasara og varaordfører i Hemsedal Petter Owesen. (Foto: Kjell Wold)

En av de viktigste hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet har nå fått fjernet en stor flaskehals og ulykkespunkt. Hverdagen er med dette vegprosjektet blitt tryggere og framkommeligheten bedre for alle typer trafikanter og i særlig grad for lastebilsjåførene.

Største tungbilandel i Sør-Norge

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet er den fjellovergangen i Sør-Norge med den klart høyeste andelen tunge kjøretøy på nær 30 prosent og et viktig bindeledd mellom rv. 7 i Hallingdal og E16 over Filefjell. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik smilte om kapp med sola da han ønsket velkommen til vegåpning i 750 meters høyde over havet til flagg og hurraop fra lokalbeboere i Lio-granda.

blomster overrekkes til første bilist etter bruåpning
Første bilist etter bruåpning Tom Nilsen fra Hemsedal får blomster av statssekretæren. (Foto: Kjell Wold)

Davik og varaordfører i Hemsedal Petter Owesen holdt flaggbåndet som statssekretær Johan Vasara klippet over før åpningsfesten fortsatte i partyteltet på restene av gamlevegen. Det ble ikke spart på ros og superlativer da taler etter taler takket for godt samarbeid og vel utført arbeid av byggherre, entreprenører, konsulenter og andre samarbeidsparter.

ny bru med mye tunge lastebiler i farta
Ny bru over Mørkedøla bedrer trafikksikkerhet og framkommelighet på en veg med tungbilandel på nesten 30 prosent. (Foto: Kjell Wold)

Erstatter 85 år gammel bru

Den 95 meter lange Skjøiten krysser nå elva Mørkedøla i rett linje med vegen på hver side og erstatter gamlebrua «90-gradern» fra 1937. I tillegg er det bygd 1,5 km ny veg øst for brua hvorav 400 meter tre felt i bakkene opp fra Venås bru. Under åpningsseremonien salutterte mange lastebiler  den nye vegstrekningen med tuting og heiarop da de passerte på den nyåpnede  brua

ny og gammel bru side ved side
Ny og gammel bru ved Skjøiten med vaktskifte på rv. 52, ganmlebrua bak t.v. pensjoneres etter 85 års tjeneste. (Foto: Kjell Wold)

Nye Skjøiten i tørre tall

Lengde veg: totalt ca. 1530 meter hvorav 400 meter 3-felt.

Asfalt: ca. 16.500m2 (ca. 8500 tonn)

Forsterkningslag (oppbygging veg): ca. 15.250m3 (ca. 1.700 lastebillass).

Utkjøring jordmasser: ca.19.500m3 (ca. 2.200 lastebillass)

Sprengning fjell: ca. 9.500m3

Stikkrenner: 315m (16stk)

snorklipping med mange aktører
Mange var høyt oppe da ny Skjøiten bru 750 m.o.h. ble offisielt åpnet onsdag. Representant fra grendelaget, byggherren Svv og entreprenøren Hæhre holdt flaggsnora for de høye herrer i midten som åpnet "vegsmykket" i Hemsedal. (Foto: Kjell Wold)

Rekkverk: ca. 1.975m, brurekkverk 225m

Spennarmert betongbru med 3 spenn.

Areal bru: lengde ca 95m – bredde ca. 9m – totalt ca. 855m2

Betong bru: ca 1000m3, dekkestøpen på 960m3 ble utført sammenhengende over 22 timer

Armering bru: ca. 165 tonn

Ekstremt gode HMS-tall

Avdelingsdirektør i utbyggingsområde sør-øst Ingunn Foss berømmet også entreprenøren Hæhre for særdeles gode HMS-tall med null skader med fravær. Det har heller ikke vært hendelser som har medført skade på ytre miljø

seks glade vegvesenansatte på vegåpning
Glad vegvesen-sekstett på vegåpning i Hemsedal. F.v. Tine Sørbye, Ingunn Foss, Ann Katrin Sveen, Bjørn Kåre Ifarnes, Simen Haga og Knut Erik Skogen. (Foto: Kjell Wold)

- De såkalte H- og N verdiene er 0 og N- verdien 2318 pr mai basert på 52 613 timer. Det har vi feiret og er lagt merke til både internt hos byggherre og entreprenør, men også i fagpressen, sa en stolt prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Erik Skogen da han oppsummerte ett års vellykket bru- og vegarbeid.

Nå gjenstår kun «etterpålaget» i prosjektet; riving av den gamle brua og reetablering av terrenget i områdene for gamlevegen. Det skjer etter ferien og er ferdig i løpet av september.

Aktuelt for fylke(r): Viken