Gjennom anleggsområdet på rv. 52 på Hemsedalsfjellet er det målt hastigheter på opptil 199 km/t den siste tiden.

Anlegg Øst Entreprenør AS som jobber med utbedringsprosjekter på rv. 52 for Statens vegvesen har sendt resultatene av fartsmålingene til politiet og bedt om hjelp.

høy fart over fjellet der vegarbeid pågår
Gjennom anleggsområdet på rv. 52 på Hemsedalsfjellet er det målt hastigheter på nærmere 200 km/t den siste tiden, selv i entreprenørens anleggsperiode. (Foto: Anlegg Øst Entreprenør as)

Ulike tiltak forsøkt

-Vi startet opp jobben i Hemsedal høsten 2022 og vi merket raskt at det ikke ble tatt hensyn til at vi har midlertidig nedsatt hastighet til 70 km generelt og 50 km i aktive arbeidsområder, forteller ansvarlig for arbeidsvarsling i Anlegg Øst Entreprenør, Morten Skoglund.

Entreprenøren har prøvd forskjellige tiltak for å få redusert hastigheten, trange portaler med reflekser. Portaler blir bare kjørt på og ødelagt og mannskapene synes det til tider er ubehagelig å jobbe i og langs veien.

Radar og fartstavle

-Vi har arbeidet ved mange anleggsområder med høy trafikktetthet og har fokus på sikkerhet ved våre anlegg. På vårt anlegg på rv. 52 har vi spesielt lagt merke til at hastigheten ikke blir respektert godt nok, sier Skoglund.

Entreprenøren har nå satt en radar/fartstavle på fjellet for å observere og registrere de høye hastighetene gjennom anleggsområdet. Denne statistikken viser at høyeste hastighet målt gjennom anlegget var på 199 km/t. Det skjedde også innenfor prosjektets arbeidstid.

Nest høyeste hastighet var 165 km/t, og målingene viser ellers at hoveddelen av bilene som passerer ligger over de tillatte 50 km/t i områder der anleggsarbeid pågår i og tett på veien.

alle typer kjøretøy kjører fort i anleggsområdet på Hemsedalsfjellet
De fleste som passerer rv. 52 i anleggsområdet holder høyere fart enn tillatt fartsgrense. (Foto: Anlegg Øst Entreprenør)

Mange episoder

Anlegg Øst har også kontaktet flere transportselskap som de har merket ikke overholder hastigheten uten at det har hjulpet. Entreprenøren jobber med fresegate mot Vestland grense fra 07:00 til 19:00  mandag til torsdag. Det siste tiltaket som nå forsøkes er radartavle for angivelse av hastighet med surt fjes ved for høy hastighet og grønt smil ved tillat hastighet.

-Vårt ønske er at politiet også kan være mere synlig ved anledninger i vårt anleggsområde, gjerne med hastighetskontroll. Vi ser at respekten fra trafikantene i anleggsområder har sunket betraktelig i de siste årene. Vi har dessverre flere episoder en før, sier Morten Skoglund.  

Bekymret byggherre

Statens vegvesen er byggherre for kontrakten med Anlegg Øst Entreprenør as og er spesielt bekymret for sikkerheten for entreprenørens og sine egne folk som arbeider på veganleggene. -Det er fokus på helse, miljø og sikkerhet i kontraktene som viktigste mål foran både økonomi, framdrift og kvalitet. Arbeidsrelaterte hendelser er derfor meget lavt. Det er ikke tålelig at trafikken forbi anleggsområdene er så stor risikofaktor. I våre arbeidsområder skal alle komme trygt hjem, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Erik Skogen

-Risikoen som overtrederne utsetter andre trafikanter og seg selv for er helt uforsvarlig. Trafikksikkerhetsarbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken, som flere etater og organisasjoner holder på med, motarbeides ettertrykkelig for tiden. Det har vært flere medieoppslag om villmannskjøring mange steder i det siste, sier Skogen.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken