Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne uka signerte Statens vegvesen kontrakt med Anlegg Øst entreprenør AS på tre jobber på rv. 52 i Hemsedal.

Signerte kontrakt: øverst f.v. byggeleder Svv, Bjørn Kåre Ifarnes, Linda Kjellin Karlsen og Anne-Lise Mastrup, Svv. Under f.v. Yngve Wikeland, Svv, Trond Musdalslien og Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst entreprenør AS og utbyggingsdirektør i Svv, Kjell Inge Davik. (Skjermfoto: Simen Haga)

Oppstart av arbeider med gang- og sykkelveg, kolonneoppstillingsplass og fresegate langs rv.52 vil etter planen starte i uke 32,

De tre delprosjektene er:

1800 meter gang- og sykkelveg langs rv. 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.

veg på fjellovergang med kolonneplass foran til høyre
Her ved Bjøberg skal kolonneoppstillingsplassen forlenges og breddeutvides. (Foto: Kjell Wold)

På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.

På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også få belysning.

høyfjellsveg på fylkesgrensen med fresegate og belysning
3,3 km fresegate skal bygges på Hemsedalsiden tilsvarende den i bakgrunnen på Vestlandsiden. (Foto: Kjell Wold)

Ferdig i 2023

I tidlig fase av arbeidene vil det bli utført besiktigelse av nærliggende bebyggelse. Eiere av eiendommene som skal besiktiges vil bli kontaktet direkte. Arbeidene på de tre delstrekningene vil pågå fram til høsten 2023.

bilde av veg og avkjøring med bru
Fra Trøim(Hemsedal sentrum) til hit ved Holde bru(avkjøring Hemsedal alpinsenter) skal det bygges nesten to kilometer gang/sykkelveg. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken