Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå legges siste finpuss på området rundt nye og gamle Skjøiten bru på rv. 52 i Hemsedal.

Gamle brukar har fått gjerde
Brukarene på gamlebrua er plastret og tatt vare på - og sikret med gjerde. (Foto: Tine Sørbye)

Etter åpningen helt i slutten av juni har entreprenøren Hæhre brukt deler av august og noe inn i september til sluttføring av områdene rundt gamlebrua og Kongvegen tett på.

Plastring og gjerde

Det tok bare fire dager å rive og fjerne gamlebrua i august. Etterpå er de to gamle brukarene på hver side av Mørkedøla blitt plastret og istandsatt som vegminner.

sikringsgjerde under ny bru ut mot elv
Også under den nye brua er det satt opp sikringsgjerde ut mot Mørkedøla. (Foto: Ann Kathrin Sveen)

I forrige uke ble det også satt opp sikringsgjerder på hver side av gamlebrua og et tilsvarende gjerde i området under nybrua.

Bare reasfaltering gjenstår

Gamlevegen på nedsiden av brua er fjernet og området gitt tilbake til grunneieren. På nordsiden av den nye rv. 52-streknngen er deler av Kongvegen utbedret og sikret med rekkverk ut mot rv. 52.

kongeveg har fått rekkverk
Kongevegen nærmest rv. 52 ved Skjøiten har fått rekkverk som sikkerhet både for syklister, turgåere og skigåere. (Foto: Kjell Wold)

Nå er det kun avretting og reasfaltering av noen ujevnheter på en del av vegstrekningen øst for nybrua som gjenstår. Det tas innen utgangen av september.

gammel Kongeveg fra 1800-tallet utbedret
Deler av Kongevegen tettest på rv. 52 ved Skjøiten er utbedret og sikret. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken