Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det tok bare et fire dager. Så var den 85 år gamle brua på rv. 52 i Hemsedal historie.

stålbjelke løftes vekk fra gammelt brusted
Siste stålbjelke løftes vekk fra gamle Skjøiten bru. (Foto: Runar Slåttun, Hæhre)

For halvannen måned siden pensjonerte brua seg, da ei ny og moderne bru over Mørkedøla ble åpnet sent i juni. Gamle Skjøiten bru hadde tjent vegtransporten mellom Østlandet og Vestlandet i tre generasjoner.

gammel bru rives
Rivearbeidene har startet, rekkverk demonteres. (Foto: Tine Sørbye, Statens vegvesen)

Sagd opp i "kakebiter"

Nå er brua fra 1937 demontert og sagd opp i biter. I forrige uke ble jobben gjort av entreprenøren Hæhre.

Brudekket sages opp i stykker og fjernes
Brudekket i betong sages opp i "passende kakestykker" (Foto: Tine Sørbye)

-Det var en grei jobb, men vi måtte gjøre det på en skånsom måte over elva Mørkedøla. Det synes jeg vi klarte godt, forteller Runar Slåttun i Hæhre. Med en spesialsag ble brubanen i betong skåret opp i passende kakebiter og løftet vekk.

bit for bit av brubanen heises vekk
Deler av brudekket skjæres opp og heises vekk bit for bit. (Foto: Rune Slåttun)

25 tonn stål gjenbrukes

Med tre 6,5 tonn tunge stålbjelker i bunnen, bruarmering og rekkverk blir om lag 25 tonn stål og jern sendt til Metalico på Gjøvik for gjenvinning og gjenbruk. Nå gjenstår finpuss av de gamle brukarene på hver side og sikring med gjerde.

Her er hele "brukaka" lagvis
Brubitene lag på lag etter oppsaging og fjerning

Så skal området der gamlevegen er gravd opp og fjernet restaureres for grunneieren til eget bruk.

tre stålbjelker fjernes til slutt
Brua hvilte på tre stjålbjelker, som til slutt fjernes en etter en. (Foto: Tine Sørbye)
Aktuelt for fylke(r): Viken