Den offisielle åpningen av gangveien mellom Trøim og Holde bru på rv. 52 i Hemsedal er nå bekreftet til 18. august.

to vegvesensjefer på gangveibefaring
Prosjejtleder Knut Erik Skogen t.v. og byggeleder Bjørn Kåre Ifarnes er tilfreds med at det blir vegåpning til skolestart til høsten i Hemsedal sentrum. (Foto: Kjell Wold)

Fram til da vil det pågå arbeider med å ferdigstille den 1,8 kilometer lange gangveien før asfaltering i august. Disse arbeidene som Anlegg Øst Entreprenør AS utfører for byggherren Statens vegvesen vil i hovedsak bestå av følgende:

Asfalt i august

Det legges kabelgrøfter og belysning fra Trøim sentrum til Haug bru. På samme strekning jobbes det nå med overbygning og fjellsikring. Gartnerarbeider og hovedtyngden av pussarbeider utføres fram til uke 28, det vil si fram til starten av fellesferien.

gangveien gjøres ferdig til åpning i august
1,8 kilometer gangvei langs rv. 52 i Hemsedal sentrum åpnes om snaue to måneder. (Foto: Kjell Wold)

Enkelte mindre arbeider vil også bli utført i planlagt fellesferie. Asfalteringen skjer i august fram mot åpningen 18/8. Det samme gjelder rekkverk på bruer. Etter åpning vil det pågå noen mindre kompletterende arbeider.

gangveg i Hemsedalsentrum snart klar til åpning
Gangveien fra Trøim til Holde bru skal åpnes offisielt 18. august, dagen etter skolestarten til høsten. (Foto: Kjell Wold)

Høyfjellet ferdig i oktober

Bygging av fresegater i høyfjellet mot Vestland grense vil pågå fram mot ferdigstillelse midt i oktober 2023. Kolonneplassen på Bjøberg som på det nærmeste er ferdig utvidet og utbedret vil også bli asfaltert de første ukene i august.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken