Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Rekordstore snømengder til tross: Anlegg Øst AS har fortsatt vegarbeidene på rv. 52 i Hemsedal mellom Trøim og Vestland grense nå i januar.

vegarbeider i mye snø
Rekordmye snø i Hemsedal i januar 23 til tross: Anlegg Øst holder det gående på gang-/sykkelevegen fra Trøim til Holde enda en stund før aktiviteten trappes ned. (Foto: Bjørn Kåre KIfarnes)

Fra uke sju er det redusert drift fram til etter påske - i april, før arbeidene blir gjenopptatt. Det samme gjelder for kolonneplassen ved Bjøberg og arbeidene med fresegata på høyfjellet.

Arbeidene med fresegata ble satt på vinterpause i forrige uke. Den utvidete plassen for kolonneoppstilling ved Bjøberg er tatt i bruk, mens kompletterende arbeider utføres til våren/sommeren.

lysregulert veg som følge av vegarbeider
Lysregulering på rv. 52 ved Trøim mandag-torsdag ennå et par uker, så er det vinterpause. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

På gang-/sykkelvegen mellom Trøim og Holde er det full drift til og med uke uke 6, og redusert drift etter uke 6. Da blir det bare ett lag (en graver + grunnarbeidere) som vil drive med trekkerør og lysmastfundamenter, samt overvannsarbeider.

Lysregulering blir fjernet i uke 6. Arbeider med bruene vil trolig starte i mars (avhengig av godkjenning fra vegdirektoratet).

-Framdriften har vært god på alle tre delstrekninger, så vi holder god styring på planlagt ferdigstillelse til høsten i år, sier byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Ifarnes.

Den snaue to kilometer lange gang- og sykkelvegen mellom Trøim og Holde bru skal ferdigstilles for åpning før skolestart etter sommerferien i august. De to andre delprosjektene gjøres ferdig i god tid innen vinteren melder seg på ny høsten 2023.

mye graving og sprengning langs veg
Sprengningsarbeider for ny gang-/sykkelveg ved Trøim har pågått siden nyttår, men nå er det snart vinterpause. (Foto: Bjørn Kåre Ifarnes)

-Det har vært rekord-mye snø i januar i år. Har Anlegg Øst likevel kunnet arbeide videre på g/s-vegen etter planen?

-Ja da, det har pågått en del sprengning og oppfylling samt arbeid med stikkrenner. Arbeidene har gjort at trafikken har passert på ett felt grunnet lysregulering mandag til torsdag. Dette vil pågå i to uker til, men fra torsdag kveld 9. februar og til midt i april er det redusert drift og fri trafikk i to felt, forteller byggelederen i Statens vegvesen.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken